دستگاه های خط تولید فیلتر

 این دستگاه های خط تولید که به عنوان سرمایه ثابت شناخته می شوند :

دستگاه ها و لوازم تولید فیلتر بستگی به نوع فیلتر و مواد تشکیل دهنده از انواع و اقسام گوناگون و با تنوع دستی – نیمه اتوماتیک و اتوماتیک تقسیم می شود که جزئی از پرکارآمدترین آنها به شرح زیر می باشد :

نام دستگاه 

 وظیفه
 چین کن چین کردن کاغذهای صافی – پلی استر – کتان – نمد
 اره برقی برش کاغذ صافی – نمد و توری های نسوز
 نقطه جوش اتصال فلزات به یکدیگر
 گیوتین برش ورق و توری و به طور کل برش فلزات
 تونل پخت به صورت میز کار حرارت غیر مستقیم – تونل حرارتی و فویل حرارتی و دستگاههای مکانیزه پخت
 مواد ریز قالب ریزی مواد پلاستیک
 میکسر ترکیب شیرابه با بسپاره p.v.c یا ترکیب انواع چسب و رزین
پرسبه صورت پرسهای هیدرولیک – ضربه ای برای خم کاری و قالب سازی به کار میرود
شیلینگ وکیوموظیفه بسته بندی با فرم های دلخواه
پانچروظیفه پانچ ورق فلزی

دستگاه چسب

چسب کاغذ صافی ها

برای مشاهده مطالبی در مورد تولید فیلتر هوا ، مواد اولیه تولید فیلتر هوا، دستگاه فیلتر هوا ، دستگاه چین کن فیلتر لطفا کلیک نمایید