تولید فیلتر هوا با دستگاه

 

 در طرح ایجاد اشتغال و کارآفرینی با تولید فیلتر هوای خودرو به صورت صنعتی توسط گروه کارآفرینان آترین صنعت با تولید فیلتر هوای خودرو توسط دستگاه فیلترهوای اتوماتیک رباتیک PLC و CNC با منوی تنظیمات فارسی برای سهولت تولید ، می توان برای 3 الی 15 خانوار ایجاد شغل نمود.

 

برآورد هزینه و پیش تولید

قیمت تمام شده فیلتر هوای خودرو به قیمت روز
برای فیلترهوای خودور به صورت استاندارد به محیط و یک فضای حداقل 50 متر الی 100 متری نیاز داریم .
ساخت دستگاه فیلتر هوای اتوماتیک رباتیک PLC CNC مدت 15 الی 30 روز کاری زمان می برد.

 

برای استارت اولیه و راه اندازی لطفا با مشاوران ما در تماس باشید