مواد اولیه فیلترهای هوا‏

منابع مواد اولیه مورد نیاز فیلترهای هوای خودروهای سبک و سنگین آمده است :

نام نوع طریقه مصرف
p.v.c پودر به صورت شیرابه یا خمیر به کار می رود
روغن d.o.p مایع حلال در ترکیب با p.v.c به کار می رود
کربنات پودر گچ به شیرابه p.v.c حالت پرکن و ارزان کننده می دهد
روغن اپوکسی رزین در مواد شیرابه مخصوص با p.v.c خاص برای کشش بالا و چسبندگی آن بکار می رود
فسفیت ها رزین های حرارتی در جهت بالا بردن درجه حرارت بسپاره بکار می­ رود
رنگ ها پودری خمیری با رنگ های مخصوص مواد به حالات مختلفی و رنگ های دلخواه در می­ آید
کاغذ سلولز صافی مخصوص هوا با قدرت های مکش و کارایی‌های مختلف
چسب های حرارتی خمیر بسپاره در جهت اتصال فلز و کاغذ و رابطه های دیگر
چسب خشک مایع خمیری در جهت اتصال فلز با مواد پلاستیک و اتصالات کاغذ و مواد پلاستیک و با خود بکار می ­رود
توری و پانچ فلزی در جهت استحکام اتصالات عرضی و طولی و کیفیت محصول بکار می­ رود
ورق آهن و حلب فلزی به صورت گرده پرس یا چرخ کاری در جهت تولید اتصالات بکار برده می­ شود
چسب های پلی استر رزین های ترکیبی به صورت دوقلو یا ترکیبی برای اتصالات غیر فلزی با مقاومت حرارتی متوسط بکار می­ رود
رزین های اپوکسی رزین های ترکیبی به صورت ترکیبی برای اتصالات غیر فلزی و فلزی با مقاومت حرارتی بالا بکار می ­رود
هاردنرها و خشک کنها جزء دوم برای تسریع یا بعنوان کاتالیزور برای رزین ها بکار می ­رود